Fotorejoveniment

La pell del cos i del rostre és la part que mostra la nostra aparença externa i per tant un identificatiu de la nostra edat.
La pell està formada per fibres de col·làgen, elastina i cèl·lules que van disminuint amb el pas dels anys i es van produint transformacions importants en la matriu extracel·lular, tot això té com a conseqüència l’envelliment en el qual intervenen a més de la genètica, els factors externs com per exemple el sol o el tabac.


Què és el Fotorejoveniment? 


El Fotorejoveniment  per IPL és un tractament que consisteix a aplicar polsos de llum intensa, que penetren en la pell augmentant la temperatura de la dermis i aconseguint l’estimulació dels  fibroblastos (cèl·lula responsable de la creació de col·làgen i elastina).


. Millora la qualitat de la pell de forma duradora
. Proporciona un aspecte més suau, ters, i una lluminositat extra.
. Disminueix les arrugues fines i taques
. Augmenta l’elasticitat de la pell
. Redueix els porus dilatats


El tractament és ràpid, pràcticament indolor i còmode per al pacient.
No necessita recuperació, ni existeixen efectes secundaris, marques o cicatrius una vegada aplicat el tractament.

 

La piel del cuerpo y del rostro es la parte que muestra nuestra apariencia externa y por tanto un identificativo de nuestra edad.

La piel está formada por fibras de colágeno, elastina y células que van disminuyendo con el paso de los años y se van produciendo transformaciones importantes en la matriz extracelular, todo esto tiene como consecuencia el envejecimiento en el que intervienen además de la genética, los factores externos como por ejemplo el sol o el tabaco.

¿QUÉ ES EL FOTOREJUVENECIMIENTO?

El Fotorejuvenecimiento por IPL es un tratamiento que consiste en aplicar pulsos de luz intensa, que penetran en la piel aumentando la temperatura de la dermis y consiguiendo la estimulación de los fibroblastos (célula responsable de la creación de colágeno y elastina).

 . Mejora la calidad de la piel de forma duradera

. Proporciona un aspecto más suave,  terso, y una luminosidad extra.

. Disminuye  las arrugas finas y manchas

. Aumenta  la elasticidad de la piel

. Reduce  los poros dilatados

 El tratamiento es rápido, prácticamente indoloro y cómodo para el paciente. No necesita recuperación, ni existen efectos secundarios, marcas o cicatrices una vez aplicado el tratamiento.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *