Massatge esportiu

Massatge esportiuEl massatge esportiu ens proporciona múltiples beneficis: millora la circulació sanguínia i limfàtica, alleuja els espasmes musculars, descompon adherències i teixit cicatricial de lesions prèvies i accelera la recuperació causada per la fatiga muscular, entre molts altres beneficis.

El massatge esportiu està dirigit a tot tipus d’esportistes, des de esportistes de cap de setmana  fins als professionals. El quiromassatgista que realitza aquesta tècnica té uns objectius específics en ment, centrant-se en les necessitats individuals de cada esportista segons l’activitat física que realitzi. Per això, és especialment important tenir coneixement de la biomecànica, l’anatomia i la fisiologia, en particular i del sistema múscul-esquelètic «.

Beneficis a destacar del massatge esportiu:

 • Millora la circulació sanguínia i limfàtica i, per tant, la nutrició i la disponibilitat d’oxigen als músculs, necessari per a un funcionament eficient. Facilita l’eliminació de toxines, residus i altres subproductes metabòlics nocius per al sistema múscul-esquelètic (així com per reparar els teixits danyats).
 • Alleuja els espasmes musculars li la seva elasticitat basal, millorant la capacitat d’absorció de la càrrega muscular i el correcte lliscament entre les fibres musculars i el sistema fascial (membrana de teixit connectiu que recobreix a les fibres musculars) millorant el moviment dissociat miofascial.
 • Accelera la recuperació causada per la fatiga muscular.
 • Estimula l’alliberament d’endorfines en el sistema nerviós central, de manera que els efectes arribin a altres àrees del cos proporcionant alleujament del dolor.
 • Facilita la relaxació i alleuja l’estrès, important per a una bona recuperació.
 • Ajuda a prevenir lesions, en detectar els desequilibris musculars que sovint no són diagnosticats fins que són prou greus com per causar la incomoditat en l’atleta o un empitjorament en el seu rendiment.
 • Descompon adherències i teixit cicatricial de lesions prèvies.

………………………………………………………………..

El masaje deportivo nos proporciona múltiples beneficios: mejora la circulación sanguínea y linfática, alivia los espasmos musculares, descompone adherencias y tejido cicatrizal de lesiones previas y acelera la recuperación causada por la fatiga muscular, entre otros muchos beneficios.
El masaje deportivo está dirigido a  todo tipo de deportistas, desde deportistas de fin de semana hasta profesionales. El quiromasajista que realiza esta técnica tiene unos objetivos específicos en mente, centrándose en las necesidades individuales de cada atleta según la actividad física que realice. Por ello, es especialmente importante tener  conocimiento de la biomecánica, la anatomía y la fisiología, en particular y del sistema músculo-esquelético”.
Beneficios  a destacar del masaje deportivo:

 • Mejora la circulación sanguínea y linfática y, por lo tanto, la nutrición y la disponibilidad de oxígeno a los músculos, necesario para un funcionamiento eficiente. Facilita la eliminación de toxinas, residuos y otros subproductos metabólicos nocivos para el sistema músculo-esquelético (así como para reparar los tejidos dañados).
 • Alivia los espasmos musculares devolviéndole su elasticidad basal, mejorando la capacidad de absorción de la carga muscular y el correcto deslizamiento entre las fibras musculares y el sistema fascial (membrana de tejido conectivo que recubre a las fibras musculares) mejorando el movimiento disociado miofascial.
 • Acelera la recuperación causada por la fatiga muscular.
 • Estimula la liberación de endorfinas en el sistema nervioso central, de manera que los efectos lleguen a otras áreas del cuerpo proporcionando alivio del dolor.
 • Facilita la relajación y alivia el estrés, importante para una buena recuperación.
 • Ayuda a prevenir lesiones, al detectar los desequilibrios musculares que a menudo no son diagnosticados hasta que son lo suficientemente graves como para causar la incomodidad en el atleta o un empeoramiento en su rendimiento.

 

 • Descompone adherencias y tejido cicatrizal de lesiones previas.